Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
kiralık bahis sistemi kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala kiralik bahis sistemi

Szkolenie z zakresu Ustawy 2.0 oraz narzędzi do pracy zdalnej

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UTP w Bydgoszczy wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu Ustawy 2.0 oraz narzędzi do pracy zdalnej.

Szkolenie skierowane jest dla obecnych oraz przyszłych doktorantów i pracowników Szkoły Doktorskiej. Odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada o godzinie 18:00 z użyciem platformy MS Teams. Szkolenie jest prowadzane w ramach projektu SMNS – Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca, który organizuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Zagadnienia prawne dotyczące doktorantów „starego trybu”:

 • Przedłużenia
 • Terminarz dotyczący studiów doktoranckich
 • Postępowania o nadanie stopnia doktora dla osób z nie otwartym przewodem
 • Rozprawa doktorska
 • Pomoc materialna
 • Regulacje stypendialne

Szkoły doktorskie w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Aspekty prawne i praktyczne:

 • Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej
 • Kształcenie w szkole doktorskiej a opłaty
 • Okres kształcenia w szkole doktorskiej
 • Procedura wyznaczania promotora/promotorów/promotora pomocniczego.
 • Indywidualny plan badawczy (IPB)
 • Ocena śródokresowa
 • Skreślenie z listy doktorantów
 • Ukończenie kształcenia w szkole doktorskiej
 • Prawa doktoranta
 • Stypendium doktoranckie
 • Świadczenia socjalne dla doktoranta w szkole doktorskiej

Narzędzia do pracy zdalnej i ułatwiające prowadzenie zajęć:

 • Ułatw sobie życie z użyciem Microsoft Forms – krótkie przedstawienie możliwości narzędzia
 • Trello – zarządzanie projektami w czasach pandemii i nie tylko
 • Omówienie mniej znanych, ale przydatnych opcji w MS Teams
 • Moodle – omówienie możliwości platformy i dostępnych w niej narzędzi
 • Study Case – organizacja zajęć zdalnych z Szybkiego Prototypowania z zastosowaniem budżetowej platformy Arduino

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: Kinga.Majewska-Laks@utp.edu.pl.