Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
kiralık bahis sistemi kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala kiralik bahis sistemi

Opłaty konferencyjne

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Banku PEKAO S.A.:
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
w tytule przelewu należy wpisać

Nauka niejedno ma imię: Imię i Nazwisko Uczestnika”.

Opłata konferencyjna, która zawiera przedstawienia jednej z form prezentacji (referatu lub posteru) podczas Konferencji, publikację streszczenia wystąpienia,  posiłki oraz uroczystą kolację (Bal Młodego Naukowca) dla Uczestnika, opłata nie obejmuje noclegu: 250 zł

Opłata za każdą dodatkową formę prezentacji (referat lub poster): 30 zł

Opłata za uroczystą kolację (Bal Młodego Naukowca) dla Osoby Towarzyszącej: 130 zł

Opłata za publikację artykułu w postaci rozdziału w monografii: 160 zł

Liczba uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem jeden uczestnik może przedstawić maksymalnie jedno wystąpienie ustne oraz jeden poster – pod warunkiem, że ich tematyka jest różna.