Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
bodrum escort escort bodrum sirinevler escort

Agronomia

Studia doktoranckie w dyscyplinie „agronomia”

Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk rolniczych. Absolwent tych studiów, otrzymuje świadectwo ich ukończenia, a po wykonaniu i pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ‚agronomia’ oraz stosowne dla tego stopnia kwalifikacje i umiejętności. W szczególności jest on wyposażony w wiedzę i umiejętności metodycznego prowadzenia badań naukowych, posiada umiejętność formułowania twierdzeń naukowych, opracowywania tekstów naukowych, oceny prac naukowych. Uzyskuje rzetelną wiedzę  merytoryczną w zakresie agronomii, a także w zakresie filozofii, ekonomii, zastosowań informatyki w  badaniach naukowych, etyki uczonego i nauczyciela. Potrafi posługiwać się czynnie przynajmniej jednym  językiem obcym. Absolwent studiów stacjonarnych posiada także niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich mających zainteresowania i predyspozycje naukowe. Doktoranci w trakcie studiów korzystają z różnych form pomocy stypendialnej uczelni.

Program 4-letnich studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów,
seminariów kameralnych i terenowych w jednostkach doświadczalno-badawczych. Te zajęcia prowadzą  niemal wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani. Oni też sprawują indywidualną opiekę nad  doktorantami, kierując ich rozwojem naukowym.

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich
i nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych ‚agronomia’ oraz ‚ochrona i kształtowanie środowiska’.

Dyscyplina „agronomia” obejmuje wiedzę o go spodarce rolnej. Problematyka badawcza tej dyscypliny  dotyczy środowiska przyrodniczego produkcji rolniczej, właściwości biologicznych i użytkowych roślin  uprawnych, technologii produkcji roślinnej, organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: agrobiologia, agroekologia, agrometeorologia, gleboznawstwo rolnicze, chemia rolnicza, genetyka i hodowla roślin uprawnych, fitopatologia rolnicza, entomologia rolnicza, agrotechnika, pratotechnika, przechowalnictwo produktów roślinnych, doradztwo rolnicze, ekonomika rolnictwa.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
tel.: 52 374 9391
e-mail: dariusz.jaskulski@utp.edu.pl

Sprawy administracyjne:

mgr inż. Beata Kowalczyk
Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
tel.: 52 374 9560
e-mail:beata.kowalczyk@utp.edu.pl