Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
bodrum escort escort bodrum sirinevler escort

Budownictwo

Studia doktoranckie w dyscyplinie „budownictwo”

Studia te mają na celu przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi formułować twierdzenia naukowe, przygotowywać referaty, artykuły oraz opracować pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Posiada umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych. Podczas studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę metodyczną dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, a także w zakresie psychologii, filozofii, etyki uczonego. Potrafi czynnie posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Studia doktoranckie stanowią podstawę do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i projektowej w dziedzinie nauk technicznych.
Studia w dyscyplinie budownictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym, trwają 8 semestrów i są bezpłatne. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. ndzw. UTP
tel.: 52 340 8408
e-mail: maciej.kumor@utp.edu.pl

Sprawy administracyjne:

mgr inż. Małgorzata Tomaszewska
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska
tel.: 52 3 40 8500
e-mail: malgorzata.tomaszewska@utp.edu.pl