Skontaktuj się z nami!
ursd@utp.edu.pl
bodrum escort escort bodrum sirinevler escort

Zootechnika

Studia doktoranckie w dyscyplinie „zootechnika”

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny w kierunkach zbieżnych z dyscypliną naukową zootechnika lub nauk przyrodniczych (zootechnika, ochrona środowiska, biotechnologia, biotechnologia medyczna, weterynaria, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia, leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria biomedyczna). Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. WHiBZ realizuje studia doktoranckie zarówno krajowe, jak i program międzynarodowy we współpracy z partnerskimi jednostkami z Włoch (University of Molise) i Słowacji (Slovak University of Agriculture). Doktoranci międzynarodowych studiów doktoranckich  odbywają staże naukowe w jednostkach partnerskich. Badania prowadzone na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt dotyczą najbardziej aktualnych problemów naukowych i są finansowane zarówno przez instytucje krajowe (Narodowe Centrum Nauki), jak i europejskie (Komisja Europejska).

 

Kierownik studiów doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Marek Bednarczyk
tel.: 52 374 9794
e-mail: marbed13@op.pl

Sprawy administracyjne:

mgr inż. Agata Piwczyńska
Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
tel.: 52 374 9715
e-mail: agata.piwczynska@utp.edu.pl