Samorząd Doktorantów UTP

Działamy na rzecz wszystkich doktorantów, podejmując szereg inicjatyw dążących do integracji środowiska młodych naukowców UTP. Uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię, promując w ten sposób nie tylko swoją działalność, ale również poszczególne Wydziały, zachęcając potencjalnych studentów do podjęcia nauki w UTP m.in. Bydgoski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Uczelni oraz Wydziałów. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, zdobywając wiedzę i doświadczenie w trakcie uczestnictwa w licznych konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach m.in. z zakresu kompetencji miękkich czy też finansowania nauki.